ZALOŽNIŠTVO IN PROMOCIJA (glasilo Metuljček, Koledar 2014, informativne zgibanke, internetna stran in promocijske stojnice); SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2013

vodja programa: Barbara Uljan, univ. dipl. soc. del.

Vsebina programa Založništvo in promocija bo izvedena preko izdaje glasila Metuljček, Koledarja za leto 2014, informativnih zloženk, informiranja javnosti preko spletne strani društva in s postavitvijo promocijskih stojnic.

Glasilo Metuljček bo izšlo konec leta 2013. V njem bodo zajeti prispevki vseh zainteresiranih sodelujočih, v prvi vrsti naših uporabnikov, ki preko pisanja člankov in številnih drugih prispevkov (poezija, proza, slike, fotografije itd.) soustvarjajo glasilo v pomembni meri, poleg tega pa s tem sodelujejo pri zasledovanju temeljnega cilja našega društva, torej kreativnega preživljanja prostega časa. Poleg prispevkov uporabnikov bodo v glasilu objavljeni strokovni članki zaposlenih in drugih strokovnjakov, obenem pa še prispevki svojcev in vseh ostalih, ki jih zanima sodelovanje pri projektu. Metuljčka bomo v celoti pripravili samostojno in ga nato dali v tisk v nakladi 600 izvodov. Metuljčka bomo poslali vsem posameznikom in organizacijam s katerimi sodelujemo (uporabniki, svojci, prostovoljci, CSD, zdravstveni domovi, psihiatrične bolnišnice, zavodi za zaposlovanje, občine, šole, socialna zbornica, MDDSZ, FIHO, lokalne ustanove in posamezniki itd).

Koledar za leto 2014 bo dokončno oblikovan in pripravljen za tisk konec leta, natisnjen pa bo v nakladi 600 izvodov. Tema koledarja bodo otroške risbe. Uporabniki pa pripravijo pesmi, verze ipd.

Spletno stran društva bomo preko celotnega leta ažurirali in dopolnjevali z informacijami, vabili ter drugimi aktualnimi vsebinami. Na spletni strani bodo objavljene informacije o programih in delovanju društva ter druge informacije o ustanovah zdravstvenega in socialnega varstva, kamor se posameznik lahko obrne po pomoč.

Promocijo bomo izvajali s pomočjo promocijskih stojnic in informativnih zgibanke, tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

10.10.2013, Svetovni dan duševnega zdravja bomo obeležili s promocijskimi stojnicami v krajih, kjer imamo enote stanovanjskih skupin in dnevnih centrov. Udeležili se bomo nogometnega turnirja med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju duševnega zdravja.

DSC09461

Informativno gradivo o
programih in društvu

DSC08990
Promocijski plakat

Promocijska stojnica v Lipici

Promocijska stojnica v Lipici

mos celje

Promocijska stojnica na Mednarodnem obrtnem sejmu, Celje

dan du.zdr

Promocijski štant ob Svetovnem  dnevu duševnega zdravja, Sežana

pravljina deela v il.bi

Promocijski štant v Pravljični deželi, Ilirska Bistrica

 

 

MREŽA DNEVNIH CENTROV S KREATIVNIMI, ŠPORTNO-REKREATIVNIMI, IZOBRAŽEVALNIMI IN KULTURNIMI AKTIVNOSTMI

vodja programa: Karmen Margarit, univ. dipl. soc. del.

Program Mreža dnevnih centrov je socialnovarstveni program, namenjen odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju, ki živijo doma.

Namenjen je tudi njihovim svojcem, saj velikokrat sami doživljajo stiske in potrebujejo pomoč in podporo za vsakdanje življenje z obolelim članom. Svojci bodo še naprej vključeni v skupino svojcev ter v ostale vsebine programa.

Z namenom destigmatizacije in promocije duševnega zdravja bomo v program vključevali prostovoljce in ostale zainteresirane člane lokalne skupnosti. Program bomo zaposleni sooblikovali z uporabniki dnevnih centrov na podlagi njihovih želja in potreb.

Za kvalitetno preživljanje prostega časa in podporo pri psihosocialni rehabilitaciji bomo izvajali naslednje aktivnosti:

KREATIVNE DELAVNICE- izdelovanje nakita, okraševanje krožnikov, izdelovanje embalaže, izdelki iz naravnih materialov, slikarske delavnice, okraševanje svile, oblikovanje drobnih izdelkov, delavnica keramičnih izdelkov, delavnica šivanih izdelkov, izdelovanje voščilnic, izdelki iz mavca, delavnica velikonočnih izdelkov, delavnica novoletnih izdelkov, izdelovanje skupinske maske in kulinarične delavnice;

ŠPORTNO- REKREATIVNE AKTIVNOSTI- zimovanje, letovanje, aktivnosti balinarskega kluba s turnirjem, enodnevna kopanja, pohodi, vsakodnevne razgibalne vaje in sprehodi;

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE za uporabnike, težje zaposljive osebe, svojce in širšo skupnost ter

KULTURNE AKTIVNOSTI, znotraj katere delujejo recitatorska, literarna, plesna, gledališka in fotografska skupina.

V sklopu IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH za kvalitetnejše delo in zmanjševanje izgorevanja na delovnem mestu bomo za vsakega zaposlenega zagotovili vsaj eno izobraževanje.

sah

Turnir v šahu, Štorje 2011

svetagora

Izlet Sveta Gora, april 2011

turnirbaliannje

Turnir v balinanju, Zabiče 2011

 

ljuba bandelj

Izobraževanje z go. Ljubo Bandelj,
Štorje 2011

 

 pik
Nastop kulturno-dramske skupine 
z igrico Piščanček Pik, vrtec Dutovlje 2011

phoca_thumb_l_dscn5796

Predavanje o sivki z g. Milkom Novič, Štorje 2011

 

 

 

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ IN RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA

vodja programa: Barbara Uljan, dipl. soc. del.

1. Skupine za samopomoč so skupine, ki temeljijo na samopobudi zaradi skupnih težav, stisk,... Omogočajo izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev s pomočjo drugih oseb, ki imajo podobne težave.

Predvsem gre za strokovno vodene pogovore v skupini, usmerjene v psihosocialno rehabilitacijo uporabnikov. Uporabniki bodo soustvarjali vsebine - teme pogovorov, ki bodo zajemale razmišljanja o sebi, medsebojnih odnosih, preteklih izkušnjah in kvalitetnejši prihodnosti. V društvu delujejejo 3 skupine za samopomoč, ki jih vodijo prostovoljke - upokojene socialne delavke v sodelovanju s strokovnimi delavkami društva. Program omogoča članom oz. ljudem s podobnimi izkušnjami, da se pogovarjajo o težavah v vsakdanjem življenju. Srečanja so lahko usmerjena na konkreten problem ali težavo, lahko pa so družabne narave (skupni pohodi, izleti ipd.).

2. Razvijanje prostovoljnega dela: Društvo "VEZI" v vse svoje programe vključuje prostovoljce, ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo ali versko usmerjenost.

Ti imajo možnost učenja / izobraževanja, mentorstva, napredovanja in sooblikovanja vsebine programov ter povračila potnih stroškov. Prostovoljci omogočajo uresničitev splošnih ciljev programa ter individualnih ciljev posameznikov. Vsako storitev oplemenitijo skozi ponujene aktivnosti, ki so plod skupnega načrtovanja vseh akterjev. Hkrati program prostovoljcem omogoča osebnostno rast, seznanitev z področjem duševnega zdravja, zmanjševanje stigme, promocijo v okolju. Prostovoljno delo je potrebno ustrezno vrednotiti, saj prostovoljci dajo programu drugo dimenzijo kvalitetne izvedbe aktivnosti v katere so vključeni. Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost, saj prispeva k razvoju organizacije ter razvoju sistema vrednot in solidarnosti. Skozi prepoznavnost in vlogo katero zavzemajo v naših programih, so prostovoljci dodana vrednost programov, vsako leto pa se jih vse več pridružuje skupnemu soustvarjanju.

parada prostovoljstva

Udeležba na Paradi prostovoljstva,
Postojna 2011

sreenje skuopi

Srečanje skupin za samopomoč,
Sežana 2011

MREŽA KREATIVNIH DELAVNIC "SONČNI TOBOGAN"

vodja programa: Karmen Margarit, univ.dipl.soc.del.

SKLOP 14-ih KREATIVNIH DELAVNIC Z UPORABO RAZLIČNIH MATERIALOV IN TEHNIK NAMENJENIH KREATIVNEMU IZRAŽANJU

Program "Sončni tobogan" Mreža kreativnih delavnic je pripravljen na podlagi želja, zanimanj in potreb uporabnikov dnevnih centrov, uporabnikov stanovanjskih skupin, svojcev ter zainteresiranih članov lokalne skupnosti.

Delavnice se bodo izvajale v vseh treh dnevnih centrih društva in sicer: Štorje, Štanjel in Ilirska Bistrica skozi celo leto.

V letu 2013 načrtujemo 14 delavnic razdeljenih po vsebinah in temah:

1. Izdelovanje nakita,

2. Obdelovanje krožnikov,

3. Izdelovanja embalaže,

4. Izdelki iz naravnih materialov,

5. Slikarske delavnice,

6. Slikanje na svilo,

7. Oblikovanje gibsa,

8. Keramični izdelki,

9. Šivani izdelki,

10. Čestitke,

11. Novoletni program,

12. Kulinarični program,

13. Velikonočni program,

14. Skupinska pustna maska.

Z uporabo različnih tehnik in materialov bo uporabnikom programa omogočeno kreativno izražanje. Z nastalimi izdelki se bomo predstavljali v skupnosti in tako promovirali Programe društva, duševno zdravje in zmanjševali stigmo.

 

novoletna

Izdelovanje novoletnih voščilnic

fimo

Izdelovanje izdelkov iz dass
mase

delavnica glina

Izdelava in poslikava izdelkov iz glin

svila

Delavnica svile

nakit postopek

Izdelovnje nakita

tiramislu
 nakit

Ročno izdelan modni nakit

 gliaaa

Izdelki iz gline