P9300218

že tradicionalni balinarski turnir...

30.9.2015 je v balinarski dvorani v Zabičah potekal že tradicionalni balinarski turnir, katerega je organizirala enota Dnevnega centra društva »Vezi« iz Ilirske Bistrice, v sodelovanju skupaj z Domom starejših občanov Ilirska Bistrica, Varstveno delovnim centrom Koper – enota Ilirska Bistrica, Balinarskim klubom Zabiče, Društvom upokojencev, Društvom invalidom društvom Diabetikom iz Ilirske Bistrice.